mediji

Abdulah Sidran

"Mora":


"Šta to radiš, sine?


Sanjam, majko.


Sanjam, majko, kako pjevam,

a ti me pitaš, u mome snu: Šta to činiš, sinko?


О čemu, u snu, pjevaš, sine?


Pjevam, majko, kako sam imao kuću.

A sad nemam kuće.О tome pjevam, majko.


Kako sam, majko, imao glas, i jezik svoj imao.

A sad ni glasa, ni jezika nemam.


Glasom, koga nemam, u jeziku, koga nemam,

О kući, koju nemam, ja pjevam pjesmu, majko."