mediji

Abdulah Sidran

"Mora":

 

"Šta to radiš, sine?

 

Sanjam, majko.

 

Sanjam, majko, kako pjevam,

a ti me pitaš, u mome snu: Šta to činiš, sinko?

 

О čemu, u snu, pjevaš, sine?

 

Pjevam, majko, kako sam imao kuću.

A sad nemam kuće.О tome pjevam, majko.

 

Kako sam, majko, imao glas, i jezik svoj imao.

A sad ni glasa, ni jezika nemam.

 

Glasom, koga nemam, u jeziku, koga nemam,

О kući, koju nemam, ja pjevam pjesmu, majko."