Bosna i Hercegovina & Danska

LINKOVI:

  CIA - The World Factbook  izvor podataka o svim zemljama svijeta
  Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine
  Agencija za statistiku  Federacije BiH
  Agencija za statistiku Republike Srpske
  Centralna banka Bosne i Hercegovine
  Denmark Statistics
 Stat Bank DK